Privacy – Beleid

 

Privacy-beleid Personeelsvereniging “Plank Gaes”                            Versie 0.2

Deze  pagina is voor het laatst aangepast op 27-04-2022

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze taak en verantwoordelijkheid om uw privacy te respecteren en te beschermen. Op deze pagina’s laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u lid bent van onze vereniging, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Door de invoering van de nieuwe privacy-wet, zullen organisaties moeten zien/bekijken of men voor bepaalde zaken toestemming heeft van de leden om gegevens en/of beeldmateriaal te beheren, verwerken en publiceren. Ook voor ons als personeelsvereniging is het praktisch haast niet haalbaar om van iedereen met terugwerkende kracht toestemming op papier te ontvangen. Daarom publiceren we deze tekst op onze website en sturen ieder personeelslid een email/appje om deze tekst aandachtig door te lezen. Het is dan ook ons doel om een ieder op de hoogte te stellen over de privacywetgeving en de ontwikkelingen alsmede de rechten die men als lid van onze vereniging heeft.

Privacybeleid en gebruik beeldmateriaal

 1. Plank Gaes met volledige rechtsbevoegdheid, verwerkt persoonsgegevens voor haar doel om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren voor personeel van Arriva Personenveroer Venlo.

De personeelsvereniging verwerkt jouw persoonsgegevens natuurlijk vertrouwelijk en als vereniging in overeenstemming met de geldende privacywet, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Een van de verplichtingen is om jou te informeren over de verwerkingen die wij uitvoeren en waarom wij dat doen. Dat leggen we in deze privacyverklaring uit, maar als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk contact opnemen met het bestuur via ons contactformulier.

 

Welke persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PV. Plank Gaes kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel en geboortedatum/leeftijd;
  • e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
  • gegevens die voor deelname aan een activiteit noodzakelijk zijn.

Alle persoonsgegevens waarover wij beschikken, stel je zelf aan ons ter beschikking: zodra je lid wordt of je opgeeft voor een evenement. Wil je bepaalde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kan het zijn dat wij je moeten uitsluiten van lidmaatschap of deelname.

Voor welke doelen en op welke grond?

 1. Plank Gaes verwerkt de genoemde persoonsgegevens:
 • om contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek om lid te kunnen worden;
  • om het lidmaatschap aan te gaan en na te komen;
  • om je op de hoogte te houden van alle informatie die voor de leden belangrijk is, waaronder uitnodigingen van evenementen, informatie over de voortgang van evenementen en activiteiten.

Deze gegevens worden op basis van de uitvoering van een overeenkomst ( de lidmaatschapsovereenkomst), de behartiging van ons gerechtvaardigd belang en/of jouw toestemming verwerkt.

Opslagbeperking

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. De vereniging controleert daarom jaarlijks welke leden er nog lid zijn en verwijdert personen en al hun gegevens die dat niet meer zijn.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

HRM van Arriva personenvervoer krijgt van ons gegevens die ze nodig hebben voor het innen van contributie via de salarisadministratie. Intern worden de gegevens van leden niet gedeeld met de overige leden van de vereniging. In het geval dat wij persoonsgegevens in de toekomst met derden zouden moeten delen, dan zullen wij van die partijen ook verlangen dat zij aan de privacywet voldoen.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?
PV. Plank Gaes neemt zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Jij hebt privacy-rechten! Met betrekking tot de persoonsgegevens die onze vereniging van jou verwerkt, heb je het recht daarover informatie te verkrijgen;

 • die persoonsgegevens in te zien;
  • die persoonsgegevens te rectificeren;
  • die persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • de verwerking van die persoonsgegevens te beperken
  • die persoonsgegevens over te laten dragen;
  • tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken; en
  • zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren.

Als wij gegevens met uitdrukkelijke toestemming verwerken, dan kun je die toestemming ook altijd weer intrekken.

Een verzoek kun je dus sturen naar het bestuur van de PV. Plank Gaes. Ook staat het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tot je beschikking, maar we hopen natuurlijk dat we dat samen kunnen voorkomen.

Wijzigen of aanvullen

Als het nodig zou zijn, zullen wij deze Privacyverklaring wijzigen of aanvullen en als daarbij sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat actief kenbaar maken.

Gebruik beeldmateriaal

Internet en Social Media worden steeds belangrijker, ook voor PV. Plank Gaes. Hiermee presenteert de personeelsvereniging zich naar buiten, maar we gebruiken Social Media vooral ook om jou als lid te informeren over leuke en belangrijke zaken. Daarbij kunnen we ook gebruik maken  van beeldmateriaal waar onze leden op kunnen staan. PV. Plank Gaes vindt het netjes om je ook hierover te informeren.

Nieuwe leden zullen uitdrukkelijk om toestemming hiervoor worden gevraagd. Voor bestaande leden verzoeken we je contact op te nemen via met het bestuur via ons contact formulier om jouw bezwaar kenbaar te maken.

Bij het gebruik van beeldmateriaal zullen we altijd afwegen of het bericht en het gebruik van het beeldmateriaal gepast is. Mocht je toch nog bezwaar maken tegen de publicatie, dan zullen we het betreffende informatie zo spoedig mogelijk van onze kanalen verwijderen.  Wij gebruiken dit beeldmateriaal alleen om een positief beeld te publiceren van onze activiteiten.

Vragen en feedback                                                                                                          

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft hierover, kunt u contact met ons opnemen:

Personeelsvereniging “Plank Gaes”.Rob van Lier (secretaris)    Email: rob.vanlier@kpnmail.nl
Telefoon 06-30275218       
KvK. Venlo 40164746

Nieuwe leden:

 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens  (voor het doel dat op dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven)

□ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op (www.plankgaes.nl/privacy)

□ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens (evenementen, activiteiten, wedstrijden) van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze (website, sociale media, flyers, posters, advertenties)